Mācāmies darot

Kā panākt, lai skolas solā un dažādos pasākumos gūtās zināšanas pārtaptu par prasmi pielietot tās praktiskās situācijās? Kā varam mācīties ārpus ierastās skolas vides? Lielisks piemērs – pārgājiena organizēšana! ESF projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 20.septembrī skolas sporta skolotāji Dace Purvaine, Arnis Dauksts, Mārtiņš Pluģis, kopā ar 12.klases skolēniem un Ekoskolas koordinatori Solveigu Kotāni_Dauksti bija noorganizējuši pārgājienu “Baltā kāpa” 4. – 12.kl. skolēniem ar tematiskajiem uzdevumiem (vides pētniecība,  veselīgs dzīvesveids, drošība, u.c.) un kolektīvu saliedēšanas pasākumiem. Skolēniem bija iespēja praktiski lietot teorētiskās zināšanas  dabaszinātņu jomas priekšmetos, sportā un drošības jautājumos. Atrodoties dabā, skolēni pilnveidoja savas attieksmes un vērtības svarīgos Ekoskolas vides jautājumos, atbalstot pārvietošanos kājām nevis ar transportu, tādējādi aktualizējot un popularizējot veselīgu dzīvesveidu. Pārgājiena laikā ar dažādu uzdevumu palīdzību tika izzināta arī bioloģiskā daudzveidība, savukārt, domājot par dabas aizsardzības jautājumiem, skolēni rūpējās, lai  aiz mums Baltajā kāpā nepaliktu atkritumi. Tā mēs mācāmies darot!