Mācāmies darot

Kas var būt labāks, ja esi pats sev skolotājs! Šodien ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” nodarbībā “Mazais prātnieks”, piepalīdzot skolotājām Vinetai Alksnei un Guntai Želninai, skolēni radīja paši savu didaktisko spēli matemātikas un latviešu valodas apguves un to lietošanas prasmju attīstībai. Savukārt zināšanas un veiklība mazajiem prātniekiem noderēja sacensībā, pārbaudot katra jaunizveidotās spēles darbību praksē.