Lietu otrā dzīve

Ja jums šķiet, ka skolas bibliotēka ir klusa oāze, kur nodoties grāmatu lasīšanai vai apmainīt grāmatas mājas lasīšanai, tad tas noteikti nav Rīgas 69.vidusskolā. Bibliotekāre Daiga Apse, kas arī ir latviešu valodas skolotāja un klases audzinātāja 6.a klasei, vienmēr atrod skolēniem nodarbes, kuru rezultāts palīdz gan apgūt mācību saturu, gan izmantot skolas bibliotēkas sniegtās iespējas daudzveidīgām skolas norisēm, piemēram, dodot lietām otru dzīvi. Kad stundas beigušās, bet līdz kora nodarbībai vēl laiks, tad 6.a klases skolēni var iegriezties pie klases audzinātājas Daigas Apses, lai padzertu tēju, pamielotos ar vafelēm, papļāpātu un realizētu kārtējo ideju. Šoreiz skolēni veido dekorus no nokalpojušām bibliotēkas grāmatām Valodu nedēļai.