Lieldienas, Lieldieniņas!

Mūsu skolas pirmklasniekiem Lieldienu aktivitātes turpinājās atgriežoties skolā pēc svētkiem. Skolēniem bija ne tikai jāripina “olas”, jānes karotē olas, bet arī jāatmin mīklas un jāpabeidz ticējumi par Lieldienām. Visu organizēja un vadīja 9. klašu skolēni, kurus atbalstīja klašu audzinātāji Arnis Dauksts, Liene Krauze un sporta skolotāja Adelīna Illarionova. Paldies Anetei, Rūtai, Amandai, Natālijai, Karīnai, Kārlim, Raienam, Kristiānam.