Lielā talka būs!

Ar lepnumu paziņojam, ka esam saņēmuši finansējumu šī gada jauniešu iniciatīvas projektam “Izglītības iestāžu apzaļumošana”, kura ietvaros turpināsim pagājušajā mācību gadā Lielās talkas dienā iesāktos darbus skolas teritorijas apzaļumošanā un Zaļās klases ierīkošanā. Rīgas 69. vidusskola jau 2017. gadā iesaistījās jauniešu iniciatīvas projektu konkursā “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”. Pirms gada, īstenojot sagatavoto projektu,
Vislatvijas Lielās talkas dienā tika īstenota projekta ideja par skolas teritorijas sakārtošanu un dekoratīvo stādījuma dobes jeb košumdārza ierīkošanu skolas ēkas centrālās ieejas daļas fasādes priekšā. Toreiz talkas dienā piedalījās 174 dalībnieki – gan skolēni, gan vecāki, gan skolas tehniskie un pedagoģiskie darbinieki. Sagaidot Latvijas 100-gadi, pašu spēkiem, iesaistot skolēnus, vecākus un Rīgas 69. vidusskolas un BJC Kurzeme darbiniekus, turpināsim sakārtot un apzaļumot skolas teritoriju, īpaši iekšpagalmu, izveidojot Zaļo klasi ar dekoratīvajiem ziedu stādījumiem 100 m 2 platībā, kopīgā darbā stiprinot skolas vērtības – sadarbību, atbildību un piederības sajūtu skolai.

projekts_Apzaļumošana_2018