Liekam jaunu bildi iekšā

2.septembrī jauns skolasgads iesācies arī Rīgas 69.vidusskolā. Jauns pozitīvu pārmaiņu gads, par ko svinīgajā uzrunā skolas saimei vēstīja skolas direktore Ija Grosmane, īpaši uzsverot jaunā mācību satura un starptautiskās FranklinCovey programmas “Līderis manī” ieviešanu šajā mācību gadā. Šis bija īpašs brīdis ne tikai 1. un 9.klašu skolēniem, bet arī skolotājiem, kuri čakli strādājuši, lai mēs varētu lepoties ar absolventu sasniegumeiem eksāmenos, kā arī tiem, kas vasarā ieguldīja savu darbu, lai varētu pievienoties bibliotēku sistēmai “ALISE”, modernizējot skolas grāmatu reģistrāciju un to izsniegšanu skolēniem. Tika sumināti arī jaunie pedagogi, kas šajā mācību gadā pievienojušies skolas saimei. Lai pirmklasniekiem veiksmīgs pirmais mācību gads, devītklasniekiem izturība, gatavojoties eksāmeniem, un visiem kopā novēlam radošu mācību gadu! Foto no pasākuma šeit