Ar jaunu skatu nākotnē

Šajā mācību gadā skolā tiks īstenota Franklin Covey programma “Līderis manī”, kas balstīta uz Stīvena Koveja izveidoto 7 paradumu teoriju. Jau pagājušā gada nogalē pedagogi iesaistījās mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” organizētajās mācībās, lai pilnveidotu zināšanas kā efektīvāk mācību un audzināšanas darba procesā jauniešiem kļūt pašpaļāvīgiem, uzņemties iniciatīvu, plānot uz priekšu, uzstādīt mērķus un sekot līdzi to izpildei, izpildīt savus mājasdarbus, prioritarizēt savu laiku, pārvaldīt savas emocijas, būt taktiskiem pret citiem, pārliecinoši paust savu viedokli, risināt konfliktu un rast radošus risinājumus, Pirms jaunā mācību gada sākuma skolas pedagogi tikās kārtējā nodarbībā, kas deva pārliecību, ka uzsāktais ceļš programmas īstenošanā dos iespēju skolēniem pilnveidot savu personību turpmāko mērķu sasniegšanā un realizēšanā. Paldies par atbalstu Vitae un personīgi Rolandam Ozolam.