Lepojamies ar vizuālās mākslas pulciņa dalībnieku veikumu!

26.novembrī mūsu skolas vizuālās mākslas pulciņa jauno mākslinieku grupiņa ciemojās Rīgas Pļavnieku pamatskolā, lai novērtētu, kā pašu darbi iekļaujas kopīgajā izstādē “Tradicionālās kultūras mantojums – Dižkoku tēls” un piedalītos konkursa noslēguma pasākumā. Priecājamies un lepojamies ar Ramonas Tišleres (4.b klase) sniegumu – 2.vietu par  darbu “Kociņ, manu mīļo kociņ, kam tu augi garā zālē pašā pļavas vidiņā?” Ramona ar apbrīnojamu pacietību un izdomu strādā katrā vizuālās mākslas pulciņa nodarbībā. Nu jau arī cits Ramonas darbs ir iesniegts nākamajam konkursam. Ceram, ka arī tas izpelnīsies žūrijas uzmanību. Paldies Ramonai par darbu, kā arī visiem mazajiem māksliniekiem, kas skolotājas Ingas Mačukas vadībā attīsta savas māklsinieciskās prasmes skolas vizuālās mākslas pulciņa nodarbībās un drosmīgi piedalās konkursos!