Laura Buholte

2016./2017.mācību gads aizritēja skolas 45 gadu jubilejas zīmē. Skolas jubileja vienmēr liek sarosīties arī absolventiem. Paldies mūsu skolas absolventei Laurai Buholtei, kas deva iespēju mūsu skolēniem skatīt savus mākslas darbus, iekārtojot izstādi, kā arī tikties ar skolēniem, lai dalītos atmiņās par skolu, mākslas tapšanu un nākotnes iecerēm.