Latvijas iepazīšana Tukuma rajona “Sveikuļos”

Ne tikai dažādu projektu ietvaros Rīgas 69.vidusskolas skolēni dodas mācību ekskursijās, lai apgūtu ko jaunu. Arī klašu audzinātāji organizē gan klašu saliedēšanas pasākumus, gan kopīgās ekskursijās iepazīst Latviju. 28.septembrī 5.b klase devās uz Tukuma rajona “Sveikuļiem”, kur aizraujošā spēlē ar orientēšanās elementiem iepazina Latviju. Paldies klases audzinātājai Lindai Pilānei un vecākiem par atbalstu ekskursijas sagatavošanā un norisē.