Labo darbu nedēļā atbalstām dzīvnieku patversmi “Ulubele”

Rīgas 69.vidusskolas Ekopadome un Skolēnu padome Starptautiskās dzīvnieku aizsardzības dienas (4.oktobris) un Labo darbu nedēļas ietvaros aicināja skolotājus, skolēnus un vecākus atbalstīt dzīvnieku patversmi “Ulubele”, sagādājot tās iemītniekiem ikdienā nepieciešamo. Mūsu skolas jaunieši pēc ciemošanās patversmē lūdz ikvienu būt ATBILDĪGAM par saviem mājdzīvniekiem, tos nepametot, kā arī atbildīgi izvērtēt visus faktorus dzīvnieku izvēlē. Ikviens no viņiem vēlas savas mājas. PALDIES visiem bērniem, viņu vecākiem, skolotājiem, kas iesaistījās šajā labdarībā, apliecinot ne tikai pilsonisko līdzdalību, bet arī sirds siltumu, ko mēs spējam sniegt citiem.