Labie darbi Latvijas simtgadē

Šodien, 1.novembrī patriotisma projekta „Apsveikums Latvijai” ietvarosa klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Daigu Apsi piedalījās kūciņu cepšanas meistarklasē, lai kopā ar šī projekta vēstnešiem sagatavotu apsveikumu bērnunama bērniem Latvijas simtgadē. Vienlaikus skolēni iepazina sabiedrībā pazīstamus cilvēkus – dažādu profesiju pārstāvjus, kā arī “iemēģināja roku” konditora lomā.