Kur pakāpties?

26.aprīlī 9.klašu skolēniem bija iespēja tikties ar skolas absolventiem, kuri dalījās pieredzē par tālākizglītības izvēli pēc 9.klases, par izglītību, ko apgūst, kā arī nedaudz iepazīstināja ar izvēlēto izglītības iestādi. Tas bija neliels, bet nozīmīgs ieskats tuvākajā nākotnē 9.klašu jauniešiem, kuriem šobrīd ļoti atbildīgi jāapzina savs turpmākais karjeras izvēles ceļš. Paldies par sadarbību mūsu skolas absolventiem Gitai, Agnesei, Leifam, Sergejam! Vienmēr no sirds priecājamies satikt Rīgas 69.pamatskolā savējos! Un novēlam veiksmi eksāmenos devītajiem!