Kur mācīties, lai kļūtu par foto dizaina speciālistu?

Mūsu skola sadarbībā ar Rīgas Mākslas un mediju tehnikumu organizēja 9.klases skolēniem karjeras izglītības pasākumu, kurā bija iespēja uzzināt par mācību iespējām tehnikumā un tajā apgūstamajām programmām. RMMT pārstāvis Reinis Balodis jauniešus iepazīstināja ar programmas “Foto dizaina speciālists” priekšrocībām, interesantiem foto mākslas projektiem, turpmākās izglītības un attīstības iespējām šajā jomā. Paldies RMMT par šo sadarbību, kuras rezultātā skolēni ieguva plašāku redzējumu par konkrētu profesionālās vidējās izglītības programmas veidu. Noderīgs šis pasākums bija arī tiem skolēniem, kas domā turpināt mācības citās profesionālās izglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm, jo jautājumu savai nākotnes skolai ir daudz: “Kādas ir konkrētās skolas stiprās puses? Cik viegls/grūts ir mācīšanās līmenis? Cik gadu jāmācās? Vai mani uzņems ar manām atzīmēm? Kādas ir konkrētās skolas priekšrocības tieši manai nākotnei? Cik daudz un kādi ir iestājeksāmeni?”