…kad svētki klauvē pie durvīm

Gatavojoties valsts simtgadei, mūsu skola pamazām tērpjas svētku rotā. Nedēļas noslēgums – piektdiena -, kad skolā rosība rimusi, ir īstais laiks, lai pievērstos radošām izpausmēm, izrotājot skolu gaidāmajiem svētkiem. Šodien, 2.novembrī, 9.klases skolnieces Gita Evelīna un Andra kopā ar skolotāju Solveigu Kotāni-Dauksti skolas 1.stāva vestibilā “zīmēja” Latviju. Mājturības un tehnoloģiju stundās radītie rokdarbi tagad rotā Latvijas kontūru. Skolniecēm tā bija jauna pieredze izstādes iekārtošanā mācību procesa ietvaros, savukārt mums visiem – prieks par svētku izjūtas radīšanu. Paldies arī skolas tehnoloģiju speciālistam Gatim Kauliņam un mūsu skolas absolventam Viesturam Jurim Lammasam par atbalstu.