Kad mācīties ir aizraujoši

Jau otro gadu Rīgas 69. vidusskola​ īsteno ESF projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kura ietvaros tiek realizētas mācību vizītes un nodarbību cikli, kas palīdz skolēniem citādāk raudzīties uz mācību procesu un interesantā veidā apgūt mācību saturu. Paldies aizrautīgajiem skolotājiem un projekta koordinatorei Solveigai Kotānei-Daukstei!