Jo spēks ir komandā

Mācību gada pirmspēdējā dienā Rīgas 69. vidusskolas 7.a klase projekta “Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros piedalījās klases sadarbības veicināšanas aktivitātēs, kuras organizēja “Āra dzīves apmācības centra “Pelēkais vilks” konsultanti. Visās aktivitātēs skolēniem bija lieliska iespēja mācīties sadarboties, uzklausīt un dzirdēt savus klasesbiedrus, pieņemt citu lēmumus, izdarīt savu izvēli dažādās situācijās, kļūdīties, bet nepadoties. Klases audzinātājai Dacei Purvainei bija lieliska iespēja vērot skolēnus neierastā vidē un nestandarta situācijās. Kā saka skolotāja Dace, prieks par klases kopā pavadīto dienu, vienmēr ir lietderīgi padomāt par sevi un savām sadarbības prasmēm, jo spēks ir komandā. Skolas laiks noslēdzies un laiks saņemt liecības ar sava darba rezultātiem! Jauku un drošu vasaru!