Jaunā mācību satura ieviešanu gaidot

3.oktobrī matemātikas skolotājas Z.Graumane un D.Akmentiņa, direktores vietniece K.Bringmane apmeklēja konferenci ”Izziņas procesā virzīta mācīšana un mācīšanās” Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā. Kolēģi ģimnāzijā dalījās pieredzē par savu darbu, aprobējot ESF projekta ”Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs” materiālus, jo šī ir pilotskola. Vērtīgas bija meistarklases, kur varēja redzēt, kā skolotāji dažādo mācību saturu, darba formas, lai mācību stunda būtu mūsdienīga un realizētu jaunajā mācību  pieejā svarīgās caurviju prasmes. Konferenci noslēdza atraktīvā Mārtiņa Dauguļa lekcija ”Saskarsmes rīki skolotāja ikdienā”, kur ar humora un vienkāršu paņēmienu demonstrēšanu stāstīja, kā pārvarēt cilvēkā iedzimto stresu, kad jāiet publikas priekšā. Jā, tas bija noderīgi, jo skolotājs publikas priekšā ir katru dienu – skolēni, kolēģi, arī vecāku sapulces. Paldies ģimnāzijas kolektīvam par dalīšanos pieredzē, akcentējot šķēršļus, par kuriem vēl jādomā, kā tos pārvarēt, jo 2020./2021.m.g. jaunais mācību saturs tiks ieviests visās skolās.