Izzinot mūsu valsts vēstures lappuses

Šajā nedēļā skolā norisinājās pasākumi, kas mums visiem kopā un katram atsevišķi ļauj nostiprināt patriotiskas sajūtas pret savu mīļo valsti – Latviju, kad atceramies un godinām visus, kuri izcīnījuši neatkarīgu Latvijas valsti. Skolēni izzināja vēsturiskos laika nospiedumus ceļā uz mūsu valsti, pārbaudīja savu erudīciju vēstures viktorīnā “Mana Latvija”, zīmēja savas sajūtas un Lāčplēša dienā, kas visā Latvijā ir brīvības cīņu visplašāk svinētā diena, devās uz Sudrabkalniņu aizdegt svecītes pie 6.Rīgas kājinieku pulka kareivjiem veltītā pieminekļa. Vēlam ikvienam skaistas sajūtas sirdī Latvijas svētku mēnesī ❤️!