Ekopadomes pārstāvji izglīto sākumskolēnus par atkritumu šķirošanu

Atkritumu šķirošana ir vienkāršs process, kas neprasa nedz daudz laika, nedz arī kādus speciālus resursus. Šķirojot atkritumus, galvenais ir no sadzīves atkritumiem atdalīt tos atkritumu veidus, kurus iespējams nodot otrreizējai pārstrādei. Realizējot šī mācību gada ekotēmu “Atkritumi”, Rīgas 69.vidusskola Ekopadomes pārstāvji izglītojas paši un izglīto arī mūsu mazākos skolasbiedrus par godprātīgu atkritumu šķirošanu. Vairāk par atkritumu šķirošanu vari izlasīt šeit: http://www.zalajosta.lv/lv/ka-pareizi-skirot-atkritumus