Iesākušās projektu dienas

Jau esam pieraduši un liekas pašsaprotami, ka mūsu Latvijas teritoriju klāj gan upes, ezeri un jūra, gan meži, pļavas un purvi. Bet vai mēs spējam iedomāties, ka tā visa mums nebūtu? Klimata pārmaiņu un cilvēku darbības rezultātā šajās ekosistēmās pamazām sarūk bioloģiskā daudzveidība. Šodien, 6. februārī, skolā iesākās projektu dienas. Ekotēmas “Bioloģiskā daudzveidība” ietvaros skolēni, apvienojoties dažādu klašu grupās, pētīs un apkopos rezultātus par tās nozīmi un iespējamajiem draudiem, kā arī apzinās to, ko varam darīt bioloģiskās daudzveidības labā. Katra projekta grupa izvēlējusies kādu no ekosistēmām, lai 3 dienu kopīgā darbā radītu savu skatījumu, kā saudzēt to, ko daba mums tik dāsni atvēlējusi.