Gluži kā armijā!

8.novembrī iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 5.klašu skolēni apmeklēja Kara muzeja nodarbību “Kā kļūt par karavīru”. Kā atzīst klašu audzinātāji Arnis Dauksts un Liene Krauze, “jutāmies gluži kā armijā!” Nodarbībā skolēniem bija jāievēro disciplīna, par pārkāpumiem, kuri iepriekš tika atrunāti, vajadzēja “piepumpēties” jeb taisīt atspiedienus. Skolēni izmēģināja spēkus un iemaņas pārvietoties un veikt uzdevumus ar bruņucepuri, uzvilkt un novilkt gāzmasku, kā arī iemēģināja roku šaušanai no ieroča. Ekskursijas noslēgumā visi kopā locīja pie krūtīm spraužamus Latvijas karodziņus katrs pats sev un vēl daudzus, kurus jaunsargi dalīs citiem. Ar piektklasniekiem kopā bija un skolēnus tuvāk iepazina arī skolas sociālā pedagoģe Renāte Logina. Paldies muzejam par lielisko nodarbību! Vairāk foto šeit