Gada balva

 Katra mācību gada noslēgumā skolā tiek organizēts pasākums “Gada balva”, kad pēdējā skolas gada mēnesī – maijā svinīgā ceremonijā suminām un apbalvojam skolēnus, skolas darbiniekus un skolotājus. Gada balva skolēniem tiek piešķirta par augstiem mācību sasniegumiem ikdienas darbā, olimpiādēs un konkursos, kā arī aktīvu līdzdalību skolas dzīves procesos. Savukārt skolotājiem un skolas darbiniekiem – par skolas attīstību veicinošiem augstiem darba rezultātiem un līdzatbildību skolas ikdienas dzīves norisēs. Nominantus Gada balvas iegūšanai pēc noteiktiem kritērijiem vērtē un izvirza gan skolēni, gan skolas darbinieki, kā arī Skolēnu padome un Gada balvas žūrija. 2016./2017. mācību gadā šis pasākums norisinājās 10.reizi.

Gada balvai 10