Esam RSD pulkā

26.aprīlī Rīgas Skolēnu domes 18. kongresā Rīgas 69.vidusskolas Skolēnu padomi pārstāvēja mūsu Patrīcija no 6.b klases, lai kopā ar citiem Rīgas skolu skolēniem ievēlētu RSD jaunā sasaukuma prezidentu un apstiprinātu pārējos valdes locekļus. Paldies Patrīcijai par iesaistīšanos.