Esam lepni par skolēnu sasniegumiem 2019./2020.m.g.

Apsveicam un lepojamies ar visiem skolēniem, kuri pārstāvēja sevi, savu ģimeni un skolu, piedalApsveicam un lepojamies ar visiem skolēniem, kuri pārstāvēja sevi, savu ģimeni un skolu, piedaloties Rīgas pilsētas posma mācību priekšmetu olimpiādēs un citos ar mācībām saistītos konkursos. Rīgas Izglītības iestāžu vizuālās un  vizuāli plastiskās mākslas konkursos – izstādēs piedalījās, atzinības ieguva: Sandra Kurpniece (9.a), Maija Mekše (6.a), Karīna Dzene (5.a), Madara Zeiļa (7.a), Adrians Kolčs (6.a), Samanta Orlova (5.b ), Linda Rēdere (9.a), Veronika Eiduka (5.a),   Alma Biltaure (3.b), Reinis Stacēvičs (3.b), Miks Avotiņš (2.b), Ramona Tišlere (4.b). Kā arī lepojamies ar visiem interešu izglītībā iesaistītajiem skolēniem, kuri piedalījās sporta sacensībās, arī galda hokeja turnīros, gatavoja koncertus un izrādes skolā, kā arī piedalījās deju un kora koncertos ārpus skolas.oties Rīgas pilsētas posma mācību priekšmetu olimpiādēs un citos ar mācībām saistītos konkursos.