“Es talkoju!”

Acis darba nebijās un rokas darbu padarīja! Kā tas izskatās? To atklāj mūsu skolas čaklie skolēni, ar savu proaktivitāti iesaistoties Lielās talkas vides uzlabošanas darbos “Es talkoju”💚! Paldies visiem, kas iesaistījās, būsim atbildīgi un veiksim videi draudzīgos darbus arī turpmāk!