Ekopadome tiekas ar Ekoskolu žūriju

23. maijā mūsu skolā viesojās Ekoskolu žūrija un atzinīgi novērtēja mūsu skolēnu darbu Ekopadomē. Žūrijas locekļi uzsvēra, ka gada laikā (kopš viņu iepriekšējās vizītes) ir jūtama mūsu skolēnu izaugsme. Šodienas tikšanās reizē tieši jaunieši bija tie, kas prezentēja Ekopadomes un visas skolas kolektīva veikumu vides izglītības jomā. Kā oriģinālu jauniešu veikumu žūrija atzīmēja mūsu skolas ēdnīcas kodeksu, tāpat atzinīgus vārdus dzirdējām par kopīgiem pasākumiem ar skolēnu ģimenēm – gan Lielajā talkā, gan darbu Skolas padomē, kā arī Ģimeņu sporta dienā. Paldies visiem, kas turēja īkšķus par jauniešiem! Pateicamies 11. klases skolniecēm Martai, Katrīnai, Terēzei, Kristiānai, 6. klases jauniešiem Tomam, Kārlim un Agnesei, kā arī skolotājiem Arnim Daukstam un Inārai Zēveltei par piedalīšanos sarunā ar žūriju. Īpašais paldies arī skolotājai Solveigai Kotānei – Daukstei par uzticēšanos jauniešu varēšanai un viņu iedrošināšanu!