Eko entuziasti tiekas miniforumā

6.decembrī Rīgas 69.vidusskolā notika Vides izglītības fonda projekta “Salabo pasauli!” finansētais pasākums Ekoskolu jauniešiem ar mērķi risināt dabas un klimata krīzi, veicinot ideju ilgtspējīgumu un īstenošanu ilgtermiņā. Uz pasākumu bija ieradušies jaunieši no Baldones un Babītes vidusskolām, Rīgas 19. un 21.vidusskolas, privātskolas “Patnis”. Miniforuma dalībnieki piedalījās Rīgas 69.vidusskolas tradicionālajā pagalma egles rotāšanā. Galvenās norises notika aktu zālē, kur tika prezentēta skola, dalībnieki noklausījās Zanes Gailītes (Zaļā brīvība) stāstījumu par komposta veidošanu un izmantošanu, par pašu audzētas pārtikas ieguvumiem videi. Savukārt Ēva Krēsla no Jūrmalas sākumskolas “Taurenītis” informēja par augu izmantošanu mācību procesā un pastāstīja par pieredzi garšaugu un dārzeņu audzēšanā telpās. Gūtās zināšanas un padomus jaunieši varēja izmantot garšaugu un dārzeņu sēšanas un stādīšanas darbnīcās. Pasākuma noslēgumā jaunieši dalījās gūtajās atziņās, savukārt iesētie garšaugi un dārzeņi aizceļoja līdzi uz dalībnieku skolām. Paldies mūsu skolas eko entuziastiem un Ekopadomes pārstāvjiem, kas aktīvi iesaistījās pasākuma organizēšanā! Īpašais paldies Sandrai (9.a) un Agnesei (8.a), kā arī skolotājai Daigai Apsei! Foto no pasākuma šeit