Dzejas dienas

Katru gadu Latvijā rudenī tradicionāli tiek atzīmētas Dzejas dienas. Arī Rīgas 69.pamatskolā Dzejas dienas kļuvušas par tradīciju. Šogad 5. – 9.klašu skolēni literatūras stundās radoši izpaudās, rakstot dzejoļus par tēmu “Es brīnumskolā”.