Dalāmies pieredzē forumā “Izglītība izaugsmei 2019”

12.jūnijā N.Draudziņas vidusskolā norisinājās forums “Izglītība izaugsmei 2019”, kurā  bija iespēja uzklausīt skolu iegūto pieredzi, kopā mācoties dažādos RIIMC finansētos projektos, iepazīt pedagogu labās prakses piemērus – pieredzes stāstus, piedalīties praktiskajās darbnīcās, kā arī dzirdēt  iedvesmojošus lektorus. Lepojamies, ka šajā forumā piedalījās arī Rīgas 69.vidusskola, piedāvājot pedagogiem meistarklasē “Šeit un tagad!” iepazīties ar mūsu pieredzi par atgriezeniskās saites nozīmi un veidiem mācību procesā, tās mērķiem efektīvas mācību stundas veidošanā un norisē. Ar Rīgas 69.vidusskolas projekta “Atgriezeniskā saite – instruments profesionālai izaugsmei” ieguvumiem foruma dalībnieki varēja iepazīties arī mūsu stendā. Paldies skolotājiem Regīnai Šilterei un Tomam Krūmiņam, kas vadīja meistarklasi, kā arī projekta stenda sagatavošanas komandai – direktores vietniecei mācību darbā Kristīnei Bringmanei, skolotājām Ludmilai Suško, Ingai Mačukai, Guntai Želninai un Solvitai Skudrītei, kā arī māksliniecei Idai Visnapei.

Vairāk foto šeit