Citāda stunda

Skolēni pārsvarā pieraduši, ka mācību stundā klases priekšā ir viens skolotājs. Īpaši jau sākumskolēni, kuriem dienas laikā dažādos mācību priekšmetos pārsvarā skolotājs ir klases audzinātājs. Šodien, 28. februārī, dabaszinību stunda 2. klasēm bija citāda. Lai kopīgi nostiprinātu zināšanas un izpratni par skaņu, stundu vadīja 2 skolotājas – Ludmila Suško un Solvita Skudrīte. Kopīgā sadarbībā praktiski darbojoties, laiks paskrēja nemanot. Gan skolēni, gan skolotājas guvušas jaunu pieredzi, tādējādi nostiprinot pārliecību, ka esam gatavi jaunajam mācību saturam.