Lielā talka 2017


Lasīt vairāk

Deju kolektīvam “Imanta” 40


Lasīt vairāk

Gadabalva 2016


Lasīt vairāk

Mārtiņdiena


Tā nu šogad sagadījies, ka Lāčplēša dienas atzīmēšana skolā notiek vienlaikus ar Mārtiņdienas svinībām. 10.novembrī teātra pulciņa dalībnieki bija sarūpējuši lielisku Mārtiņdienas jampadraci 1.klašu skolēniem. Ar jautriem priekšnesumiem, dejām, rotaļām un Mārtiņdienas dziesmām skolēni iepazina gadskārtu ieražu svētkus. Paldies teātra pulciņa vadītājai Ludmilai Suško!

Lasīt vairāk

Zinību diena 2017


Sapucējušies, ar rudens krāsu ziediem rokā, mazliet nedroši, bet smaidīgi, cits ar tēti un mammu, cits draugu bariņā – tā Zinību dienā Rīgas 69.vidusskolā pulcējās skolēni. Pēc vasaras brīvlaika klusajiem skolas gaiteņiem atkal skola atguvusi dzīvību. Jo, kas gan cits, ja ne skolēnu skaņās balsis piepilda ēku, ko mēs saucam…

Lasīt vairāk

Sportadiena – Spēks


Lasīt vairāk

Miķeļdiena


Lasīt vairāk

Konkurss Valdemārpilī


Lasīt vairāk

Ģimeņu sporta diena 2017


Lasīt vairāk

Eko apbalvošana 2017


Lasīt vairāk