Ekoskolas rīcības plāns


Ekoskolas mērķi Popularizēt patēriņa un dzīvesveida izvēles, kas samazina atkritumu rašanos līdz minimumam. Pēc iespējas 1) samazināt-> 2) atkārtoti izmantot -> 3) pārstrādāt/šķirot skolas radītos atkritumus. Nostiprināt skolēnu izpratni par sliktajām sekām, ko rada atkritumu atstāšana dabā. Veikt pasākumus, lai Ekoskolas apkārtnē esošajās dabas un citās teritorijās novērstu piemēslošanu. Izglītības…

Lasīt vairāk