Balvu saņem Ekopadome

No sirds priecājamies par mūsu skolas pelnīto Ekoskolu Rīcības dienu balvu – pieredzes izglītības organizācijas “Piedzīvojuma gars”  orientēšanās spēli komandai Maskačkā, kas būs organizēta kā interaktīva, aizraujoša mīklu un atjautības spēle visai Ekopadomei. Atgādinām, ka Ekoskolu Rīcības dienu ietvaros aicinājām skolēnus, skolas darbiniekus un vecākus mainīt ikdienas ieradumus, domāt un rīkoties videi draudzīgi! Vēlreiz paldies Ekopadomes jauniešiem un viņu iedvesmotājiem – skolotājām Daigai Apsei, Regīnai Šilterei un Ilzei Zosārei.