Atvērto durvju diena sociālā pedagoga kabinetā

“Izskatās, ka tiek uzstādīts rekords – maksimāls cilvēku skaits uz minimālu telpas kvadratūru”, tā par Atvērto durvju dienu savā kabinetā stāsta mūsu skolas sociālā pedagoģe Inese Irmeja. Bet patiesībā 3.oktobrī sociālā pedagoga kabinetā notika svētki – Atvērto durvju diena, lai skolēni rastu izpratni par to, ko tad īsti dara sociālais pedagogs skolā un kādu palīdzību skolēni var saņemt. Vienlaikus kabinets ir ieguvis jaunu “ietērpu”, kur vienmēr iespējams parunāt labvēlīgā gaisotnē ne tikai tad, kad mācībās vai dzīves sarežģījumu brīžos klājas grūti, bet arī tad, kad vēlamies dalīties ar pozitīvām emocijām. Kopīgās sarunās tika izdzerti 7 litri tējas, spēlētas dažādas spēles un sniegtas atbildes uz jautājumu, ko, pēc bērnu domām, dara sociālais pedagogs. Skolēni uzskata, ka labs sociālais pedagogs ir jautrs, draudzīgs, zinošs, māk runāt gan ar “rātniem bērniem”, gan tādiem, kuriem nepieciešama palīdzība attiecībās ar citiem vai pašiem savā dzīvē. Tagad skolēni saprot un zina, ka līdzās skolotājam un klases audzinātājam vienmēr var atrast atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem arī sociālā pedagoga kabinetā.