Atskats uz “Silto džemperu dienu”

2018.gada 16.februārī Rīgas 69.vidusskola pievienojās Vides izglītības fonda aicinājumam piedalīties ikgadējā starpautiskā kampaņā “Silto džemperu diena”,  kad kampaņas laikā telpās tiek nedaudz samazināta gaisa temperatūra, un visi ir aicināti uzvilkt siltāku džemperi, kas simboliski apliecina atbalstu iniciatīvai. Silto džemperu dienas mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un veicināt videi un klimatam draudzīgākus paradumus, tāpēc skolas papildus organizē arī dažādus izglītojošus pasākumus un integrē klimata pārmaiņu tēmu mācību stundās.

Ar jautājumu  “Vai esi jau atradis savu siltāko džemperi?”  mūsu skolā domāt par klimata pārmaiņām aicināja Ekopadome un Skolēnu padome. Audzināšanas stundās skolotāji kopā ar skolēniem apzinājās  faktorus, kas apdraud klimatu, kā arī domāja par to, ko jau šodien var darīt ikviens no mums, lai samazinātu klimata pārmaiņas. Telpās, kurās bija iespēja regulēt temperatūru, tā tika nedaudz samazināta. Skolēni ieradās džemperos, tādējādi paužot savu attieksmi un atbalstu kampaņai. Akcijas laikā nonācām pie secinājuma, ka par klimata pārmaiņām jādomā ne tikai kampaņas ietvaros, bet arī ikdienā jāiesaistās problēmas risinājumu meklējumos.