Atklājam 2.stāva mākslas galeriju

Mūsu skolas 2.stāva gaiteņa siena atkal ieguvusi “jaunu elpu” – to rotā skolēnu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbi, kas tapuši vizuālās mākslas pulciņa nodarbībās skolotājas Ingas Mačukas vadībā. Izstādē skatāmi darbi, kas piedalījušies dažādos konkursos un ieguvuši atzinību un godalgotas vietas. Paldies skolotājai un talantīgajiem skolēniem!