Atbalsts nedrošā brīdī

Informējam, ka IZM interneta vietnē ir izveidota sadaļa – Atbalsts nedrošā brīdī – https://www.izm.gov.lv/lv/atbalsts-nedrosa-bridi

Tajā atrodama informācija par palīdzības sniegšanas iespējām Ukrainai. Kā arī IZM un citu institūciju sagatavotie materiāli padagogiem un vecākiem. Pieejami diskusiju cikla “Emociju viesistaba” ieraksti, mācību materiāli.

Lai šajā satrauktajā laikā mazinātu bailes par savu drošību un iemācītos izprast savas emocijas, kopā ar Jaunsardze un Pusaudžu resursu centrs VISC ir sagatavojis divas mācību stundas skolēniem:

(ne)MIERĪGĀ PASAULE – Pulkvežleitnants, Jaunsardzes centra vadītājs Aivis Mirbahs skolēniem stāsta par galvenajiem drošības aspektiem, drošības situāciju Latvijā, mūsu katra atbildību un rīcību šādās situācijās.Mācību stundas ieraksts: https://fb.watch/bz6RmVfD73/

DROŠĪBA NEDROŠĪBĀ – Mūsu emocionālā drošība, bailes, trauksme un neziņa. Sajūtas, ko piedzīvojam. Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Sakss Konstantinovs skolēniem stāsta par to, ko darīt ar emocijām, ko šobrīd piedzīvojamMācību stundas ieraksts: https://fb.watch/bz6Tt9KmKJ/