Apsveicam ar panākumiem!

Lepojamies par Rīgas 69. vidusskolas 7.a klases skolēnu Tomu Kokoreviču, kurš Rīgas skolēnu komandu čempionātā dambretē ieguva trešo vietu! Novēlam viņam tikpat veiksmīgi turpināt attīstīties šajā prāta spēlē. Paldies arī visiem ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” dambretes pulciņa dalībniekiem par dalību čempionātā! Un tie ir: Miks (1.a), Ernests (2.a), Ramona un Edijs (3.b), Anete un Pauls (4.a), Kārlis (4.b), Jēkabs (5.a) un Kārlis (7.a).