Aizvadītas karjeras dienas 2020

No 26. līdz 30. oktobrim Latvijas skolās notika Karjeras nedēļa “Klau! Sadzirdi un liec aiz auss!”. Rīgas 69.vidusskolā tēmas “Šodienas prasmes rītdienas profesijai” ietvaros skolēni sadarbībā ar skolotājiem, vecākiem un savas skolas absolventiem izvērtēja, kā pieņemt karjeras lēmumus, vērtējot izvēles iespējas, kas var palīdzēt lēmuma pieņemšanā, kādas prasmes nepieciešamas darba tirgū un konkrētās profesijās, kā arī – cik svarīgi sākt izzināt sevi jau skolas laikā, lai izkoptu nepieciešamās prasmes un spējas rītdienas profesijai. Skolēni ar lielu interesi klausījās un skatījās video karjeras dienu pasākumā “Absolventi iedvesmo!”, kurā dažādu profesiju pārstāvji, kas arī mācījušies Rīgas 69.vidusskolā, dalījās pieredzē par savas karjeras ceļu. Paldies mūsu skolas direktores vietniecei izglītības jomā Solveigai Kotānei-Daukstei, kas  sarūpēja šo virtuālo tikšanos ar mūsu skolas absolventiem Annu Jūdri, Askoldu Tālbergu, Līgu Griķi, Lieni Krauzi, Māri Šlēziņu un Robertu Uldriķi. Paldies viņiem par sadarbību un atbalstu. Ļoti vērtīgi aptaujas rezultāti bija 4.klases skolēniem, kuri noskaidroja, kādas viņu vecāku prasmes un dotības bērnībā un skolas laikā noder šodienas profesijā. Paldies visiem, kas iesaistījās un sniedza savu ieguldījumu mūsu bērnu nākotnē.