Gada balva 2018

17. maijā skolā notika ikgadējais pasākums “Gada balva”, kad suminajām tos, kas visa mācību gada garumā gana čakli rosījušies un devuši ieguldījumu skolas izaugsmē. Tie ir skolēni, kas līdzās labām un teicamām sekmēm paspēj arī dejot, dziedāt, sportot un zīmēt, piedaloties skolas interešu izglītības pulciņos, kā arī ārpusskolas aktivitātēs, un veiksmīgi piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs. Tie ir skolotāji, kuri ir atbalsts ikdienas gaitās gan skolēniem, gan kolēģiem. Tie ir arī mūsu skolas darbinieki, kas rūpējas, lai varam uzturēties sakoptā un estētiskā vidē. Katru gadu sveicam arī mūsu īpašos atbalstītājus, kā mēs sakām, lieldraugus. Šogad šajā nominācijā balvu saņēma skolas ģerboņa autors, skolas absolvents Edgars Sims. Īpaši emocionāls izvērtās pasākuma noslēgums, kad balvu par mūža ieguldījumu saņēma skolas pirmais direktors Jevgēnijs Arbidāns. Viņa uzruna saviļņoja ikvienu – tā lika aizdomāties tiem, kas kopā ar direktoru strādājuši plecu pie pleca, kā arī tiem, kas vēl kaļ savus nākotnes plānus. Paldies pasākuma organizētāiem un vadītājiem – direktores vietniecei mācību darbā Kristīnei Bringmanei un 9.a klases skolēnam Rodrigo. Liels paldies arī 3. klases skolniecēm Rūtai un Esterei, kā arī skolotājai Inesei Žemaitei, kas ar savām balsīm un instrumenta spēli kuplināja pasākumu. Un, protams, vienmēr atsaucīgajiem 11.klases puišiem Linartam un Adrianam par pasākuma tehnisko nodrošinājumu.