7.a mācību vizītē Elektrum

2019.gada 7.maijā 7.a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Daci Purvaini un skolotāju Kristīni Bringmani projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros apmeklēja Elektrum Energoefektivitātes centru Jūrmalā. Darbojoties grupās, skolēni meklēja atbildes un jautājumiem par videi labvēlīgu spuldžu izvēli, telpu apsildes ekonomiskiem risinājumiem, sadzīves elektroierīču efektīvu lietošanu, jaunākajām elektroierīcēm un to izvēles parametriem, atjautīgu energoresursu izmantošanu. Ceram, ka skolēni savas iegūtās zināšanas un prasmes izskaidros savai ģimenei un ievēros ikdienā.