6.a iepazīst I.Ziedoņa pasakas

3.novembrī Rīgas 69.vidusskolas 6.a klases skolēni aktīvi iesaistījās izlaušanās spēlē “Blēņas un pasakas”, ko programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Ziedoņa klasē organizē fonds “Viegli”. Interaktīvās nodarbības ievaddaļā skolēni papildināja un nostiprināja zināšanas un kultūras izpratni par Imanta Ziedoņa personību un daiļradi. Galvenā nodarbības daļa tika veltīta padziļinātai Imanta Ziedoņa pasaku iepazīšanai no grāmatas Blēņas un pasakas, veicinot lasītprasmi un akcentējot rakstnieka vērtības. Skolēniem bija jāveic dažādi savstarpēji saistītu uzdevumu virknējumi, kas attīsta caurviju prasmes – lasītprasme, radošums, sadarbība un līdzdalība. Izlaušanās spēles laikā skolēni šos uzdevumus veica trīs izlaušanās istabās, kuras balstītas uz trīs Imanta Ziedoņa pasakām.