6.a Eiropas dienā

9.maijā, Eiropas dienā, Rīgas 69. vidusskolas 6.a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Daigu Apsi un skolotāju Daci Purvaini, atzīmējot 15 gadus kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā un 5 gadus, kopš mūsu valūta ir eiro, piedalījās interaktīvās un izzinošās aktivitātēs, ko Atvērto durvju dienā piedāvāja Eiropas Savienības māja. Skolēni viesojās Dānijas un Īrijas vēstniecībās, kur tikās ar vēstniekiem Hansu Brasku un Džimu Henesiju, noklausījās stāstījumus par vēstniecību aktivitātēm Latvijā, Dānijas un Īrijas sabiedrību, vērtībām un kultūru, piedalījās konkursā par Īriju un Eiropas Savienību. Ārlietu ministrijā skolēniem bija iespēja noklausīties Latvijas Diplomātiskā kora muzikālo sveicienu, Atbildēt uz interesantiem jautājumiem un nopelnīt balviņas. Pēdējais pieturas punkts bija Eiropas Savienības māja, kur skolēni kārtoja ES eksāmenu, izveidoja nozīmītes, fotografējās un mielojās ar īpašām konfektēm.
Paldies organizatoriem par šo lielisko iespēju, kā arī Dānijas vēstniecībai Latvijā  un Īrijas vēstniecībā Latvijā par sirsnīgo uzņemšanu!