3. un 4.kl. skolēni uzkrāj zināšanas interešu izglītības centrā “Lielvārdi”

Šonedēļ Rīgas 69. vidusskolas 3. un 4.klašu skolēni mēroja ceļu uz Lielvārdi, lai ESF Projekta “Atbasts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros darbotos izglītības centrā “Lielvārdi”, kur skolēni varēja ne tikai izglītoties kādā interesantā tēmā, piemēram, zobratu darbība, bet arī pielietot zināšanas, veicot dažādus eksperimentus. Skolēni atzina šīs mācības par ļoti interesantām un aizraujošām. Paldies skolotājām, kas bija kopā ar bērniem šajā izzinošajā procesā.