3.klašu skolēni iepazīst miniatūru mākslu

Miniatūras var redzēt animācijas un mākslas filmās, arhitektūrā, muzejos, scenogrāfijā un citur. Neviens mākslas veids neaptver tik plašu materiālu lietojumu. Miniatūras ir lielisks veids, kā sniegt izpratni par materiāliem, attīstot radošumu, kā arī veicināt izpratni par bezatkritumu domāšanu. Lai to visu iepazītu, 4.aprīlī 3.a un 3.b klases skolēni “Latvijas skolas soma” ietvaros piedalījās nodarbībā “Miniatūru māksla”. Nodarbību veidoja trīs daļas, kuru laikā skolēni uzzināja, kas ir telpiska miniatūra, kādi ir miniatūru veidi, kā aizsākās miniatūru māksla pasaulē un kādās profesijās izmanto miniatūras. Skolēniem bija iespēja apskatīt leļļu māju miniatūru piemērus, apspriest to izgatavošanā izmantojamos materiālus un  kādas prasmes nepieciešamas, lai leļļu māja taptu. Nodarbības beigās katrs skolēns bija izgatavojis savu miniatūru mēbeli. Lieliska pieredze un zināšanu gūšana, kas noteikti noderēs nākamajos mācību gados, apgūstot šo tēmu dažādos mācību priekšmetos skolā.