2.-4.klašu koris sadzied RCHV

9. maijā Rīgas Centra humanitārās vidusskolas mazajā zālē uz skanīgu sadziedāšanos bija sanākuši 2.-4. klašu koru kolektīvi no Rīgas Centra humanitārās vidusskolas, Rīgas Valda Zālīša sākumskolas un Rīgas 69. vidusskolas. Koncertā skanēja R. Paula, D. Robules, J. Lūsēna, LCelmas- Kursītes un M. Kīnes dziesmas. Savukārt koncerta izskaņā diriģentes Ainas Miezītes vadībā skanēja arī divas kopdziesmas – E. Valtera “Dziesmu mājas” un Z. Liepiņa ”Gaisu šķīru dziedādama”. Par saldu našķi katram dziedātājam bija parūpējušies draugi no Rīgas Valda Zālīša sākumskolas. Paldies sakām kora vadītājai Aelitai Grāvei un RCHV par draudzīgo uzņemšanu.