“Zīmētāji” iedvesmojas

Smelties idejas, palūkot, kā skolēni mākslu jomā strādā citur ir lieliska iespēja turpmākai radošai darbībai. Tā vizuālās mākslas pulciņa “zīmētāji” kopā ar skolotāju Ingu Mačuku pēc Lieldienu brīvdienām devās uz Daiļamatniecības pamatskolu, lai iepazītu skolu un tās audzēkņu radošos darbus.