Es būšu atbildīgs

Skolas ikdiena nav tikai rātna sēdēšana skolas solā un klausīšanās skolotājā. Brīvajos brīžos skolēni komunicē viens ar otru, pārrunā sev interesējošās tēmas, bet dažkārt arī rodas situācijas, kad esam neiecietīgi viens pret otru, tādējādi radot situācijas, kad nākas atbildēt par sekām. Atbildība un līdzatbildība ir viena no mūsu skolas vērtībām, tāpēc skolēniem ir svarīgi saprast un vērtēt savu rīcību ikdienas skolasgaitās. Sadarbojoties ar Rīgas Pašvaldības policijas darbiniekiem, skola ik gadu organizē izglītojošas lekcijas par dažādām ar drošību un kārtību saistītām tēmām. 12.oktobrī 4.klases skolēni lekcijas “Es atbildu par…” ietvaros noskatījās vairākas īsfilmas, kas lika aizdomāties par to, kā klases kolektīvā veidojas grupas, kuras pazemo atšķirīgos, un kā uz to reaģēt, kā arī pārdomāt, cik īstenībā viegli darīt labos darbus, lai tie izplatītos un vairotos. Pēc lekcijas un pārrunām ar Pašvaldības policijas pārstāvi, skolēni saņēma arī dāvaniņas – burtnīcu “Drošais ceļš uz skolu” un krāsainos zīmulīšus. Rīgas 69.vidusskola saka lielu paldies par sadarbību Rīgas Pašvaldības policijai!