100 dienas skolā

14.februāris mūsu skolas pirmklasniekiem bija dubultsvētku diena, jo tika atzīmēta ne tikai Valentīndiena, bet arī 100.diena skolā. Veicot dažādus uzdevumus, viņi varēja pārbaudīt savas zināšanas, veiklību un attapību, un saprast, cik daudz 100 dienās skolā paspējuši apgūt un iegūt. Katrā no 10 stacijām mazos gudriniekus gaidīja uzdevums, kas bija saistīts ar valodu, matemātiku un dabaszinībām.  Te nu lieti noderēja proaktivitāte, problēmrisināšanas pieeja mācībām, paškontrole, pašvadīta mācīšanās un sadarbība. Pasākuma noslēgumā katrs saņēma diplomu par izturību un centību, esot skolēna kārtā, kā arī klašu audzinātājas bija sarūpējušas saldās balvas. Lai visiem 1.klašu skolēniem veiksmīgas un interesantas turpmākās skolas gaitas!